אלוקדו יבש עד יבש מאוד ומגרד

יבש עד יבש מאוד ומגרד