הצהרת פרטיות ותקנון האתר

חזרה לדף הבית

1. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין פארמה נטורליס בע"מ, והוראותיו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר זה (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות יישומון ו/או רכישה טלפונית ו/או בכל דרך אחרת. קרא תקנון זה במלואו ובעיון. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה, הסכם זה לא יהווה הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

2. הכניסה לאתר והגלישה בו ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

3. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-5414961 או בדואר אלקטרוני  sales@pharma-naturalis.com

5. החברה רשאית לחסום כניסת משתמשים לאתר בשל הפרת הוראות האתר או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד.

ביצוע רכישות באתר, שמירת מידע וסודיות:

7. השימוש באתר – באתר רשאי להשתמש בגיר שמלאו לו 18 שנים ויותר, המחזיק באמצעי תשלום תקף. במסגרת התשלום, תתבקש למסור פרטי אשראי או לבצע תשלום באמצעים אחרים, כדוגמה באמצעות PayPal (להלן: "אמצעי תשלום").

8. החברה רשאית לתקן ולשנות את המוצרים או חלק מהם בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9. שמירת מידע – בעת הגלישה, החברה רשאית לשמור מידע אודות נתוני גלישה של הגולש, וכן מידע אישי אודות הגולש, זאת בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

10. אימות פרטים – החברה רשאית בכל עת לדרוש פרטים נוספים או אסמכתאות (כדוגמת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

11. המשתמש מתחייב למלא פרטים נכונים ולעשות שימוש הוגן באתר. מובהר, כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.

12. אישור הזמנה – אישור בדבר ביצוע הזמנה שיתקבל בדואר אלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, כגון מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. מועד ביצוע ההזמנה ייחשב כמועד אישור ההזמנה גם אצל החברה וגם אצל חברת האשראי של הלקוח. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

13. החברה תדאג לספק את המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל כפי שזו נמסרה בעת ביצוע הרכישה, בהתאם לתנאי ההזמנה והאספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים.

14. החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב את הכספים ללקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת בתוך פרק זמן של עד 14 ימי עסקים, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך.

15. משלוח מוצרים – משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לאזורי החלוקה הרלוונטיים. אזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת – החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום הסמוך והמקובל, אשר יתואם מראש עם המשתמש. מובהר, כי ביישובים מסויימים, המשלוחים מבוצעים לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח. דמי המשלוח הכלולים בתיאור המוצר אינם כוללים הובלה חריגה, כדוגמת משלוח לקומה גבוהה ללא מעלית (קומה ג' ומעלה) וכיוב'.

16. חישוב המועדים – זמני האספקה המפורטים בדף המכירה כוללים חישוב של ימי עסקים בלבד (ימי חול, א'-ה'), זאת ממועד השלמת ההזמנה כפי שהוגדר לעיל.

17. איסוף עצמי – הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באיסוף עצמי ממחסני החברה או ממקום אחר, הכל בהתאם לרלוונטיות העניין. האיסוף יתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. מוצר שלא ייאסף בתוך פרק הזמן האמור – החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה יומיים בסך של 50 ש"ח ש"ח ליום או לקבוע כי הדבר מהווה הודעה על ביטול העסקה, שאו אז החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

18. איחור באספקה – החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל איחור באספקה שאיננו עולה עד 7 ימי עסקים מהמועד שבו הלקוח הודיע על עיכוב במסירה. בכל מקרה של כוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או נזק שייגרם כתוצאה מכך. הודעה על עיכוב כאמור תינתן לחברה בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שלא יעלה על 72 שעות מיום שחלף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. בחלוף 72 שעות וכאשר לא ניתנה הודעה כלשהי מהלקוח, ייחשב הדבר כאילו המוצר הגיע ליעדו במועד.

19. מוצרים חסרים – המוצרים הקיימים במלאי מוצגים בדף המכירה. יחד עם זאת, יכולים להתקיים מקרים בהם מוצר כלשהו לא אזל במלאי. במקרה כזה, הלקוח יקבל הודעה. החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ולהשיב את הכספים ללקוח בתוך פרק זמן של 14 ימי עסקים. בכל מקרה, החברה איננה מתחייבת כי כל המוצרים נמצאים במלאי בכל עת.

20. ביטול הזמנה – ניתן לבטל את ההזמנה במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת sales@pharma-naturalis.com בהתאם חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). למען הסר ספק, מדניות ביטול העסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.

שמירת מידע ומדיניות הפרטיות

21. מוסכם, כי רישומי האתר והמערכות המפעילות אותו, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.

22. החברה יכולה לעשות שימוש בכל מידע שנמסר לה על ידי המשתמש לצורך שימושיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") וכן בכפוף לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וגם אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. למען הבהר כל ספק, החברה רשאית לשמור מידע אודות נתוני גלישת המשתמש כדי להציע לו שירותים נוספים בעתיד. החברה שומרת מידע זה באמצעים טכנולוגיים שונים, כגון "עוגיות" וכל אמצעי טכנולוגי רלוונטי אחר. המשתמש מסכים כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה במסד הנתונים של השרת, או כל מאגר אחר לצורך העניין.

23. החברה עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) – קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש ואלה נועדו לשמור נתונים ולהקל על טעינת האתר, וכן מונעות את הצורך להזין פרטים בכל כנסיה נוספת לאתר. ניתן להגדיר את השימוש ב"עוגיות" אלה בהגדרות הדפדפן, כך שאלה לא ייקלטו או יימחקו לאחר תקופה מסוימת.

24. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור ולהעבירו, ככל שיידרש, לצדדים קשורים, לרבות לחברות המוחזקות על ידי החברה. המשתמש מאשר להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים קשורים, לרבות, אך לא רק, לחברת השליחויות וכיוב'. באפשרותך לבקש את מחיקת הנתונים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ואז המידע יימחק למעט הבקשה עצמה.

25. באפליקציה, החברה רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר לחברה לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע מהחברה לאסוף את המידע.

26. הנך נדרש לשמור על הסיסמא ושם המשתמש בסודיות ואלה נועדו לשימוש אישי בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת, שתיגרם עקב שימוש לא נכון או לא מורשה בשם המשתמש והסיסמא.

הפרות ותרופות

27. על היחסים שבין הצדדים יחול חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וכן חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

28. מוסכם, כי סמכות שיפוט תהיה בבית המשפט בבאר שבע בלבד.

דילוג לתוכן